top of page
Sans titre.png

ניווט במים סוערים
רציפות עסקית בחרבות ברזל

עוברים ממשבר להצלחה

חזון

המטרה העליונה של כל עסק היא להשיא רווחים
בעיתות משבר יש חשיבות לשמר על הרווחים או לפחות לא להגיע להפסדים
תכנית רציפות עסקית יעילה מונעת מגוון רחב של משברים עסקיים, לאומיים ואסונות טבע ומסייעת להיחלץ מהם בקלות יחסית

התקפת חמאס ב-7 לאוקטובר נתנה לכולנו סטירה רצינית, מרצח אכזרי של חפים מפשע, דרך כשל מערכתי מודיעיני, צבאי ומדיני, פגיעה כלכלית משמעותית ונזק נפשי לחברה.

כולנו נכחנו גם בקריסה של כל מערכות התמיכה של המדינה. ההצלחות היו בדיוק באותן נקודות בהן נרתם הציבור הישראלי לעזרה, הצטיידות ושיקום.

התובנה שלנו, כמו תמיד היא ש"אם אין אני לי - מי לי!"

לכן, בנינו במכון דיפלומטי תוכנית פעולה הניתנת ליישום מיידי כדי להזניק את היצואנים שלנו מהמשבר להצלחה.

התוכנית מורכבת מחזון צופה פני-עתיד קרוב, שורת אסטרטגיות וכלים בכל ממשקי האירגון: תפעול וייצור, שיווק ומכירות, רכש ולוגיסטיקה, תקשורת פנים וחוץ ארגונית וכן מוכנות גם למשברים נוספים.

פרויקט זה מספק לכם את מפת הדרכים המלאה להמשכיות העסקית והיחלצות מהמלחמה לצמיחה.

ניווט במים סוערים - המשכיות עסקית במלחמת חרבות ברזל

נשות ואנשי עסקים, תעשיינים ויצואנים,

 

כולנו שבעי משברים ויודעים כיצד להיחלץ מהם. תודות לכם, הכלכלה הישראלית צמחה בעשורים האחרונים, למרות כל המבצעים והמלחמות, למעט תקופת הקורונה.

 

בתקופת חרבות ברזל, כולנו חווים אילוצים ברמות שלא הכרנו במספר מגזרים:

  • ביטולי הזמנות,

  • מחסור בכח אדם, מילואים, מפונים, עובדים שפחות מרוכזים,

  • אתרי ייצור, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה שנפגעו,

  • מחסור בחומרי גלם מסיבות אויריות וימיות,

  • קושי להטיס עובדים

  • וכיצד לדברר את המצב ללקוחות, ספקים, שותפים עסקיים ועובדים בארץ ובחו"ל.

 

הארגונים חייבים גם לשדר עסקים כרגיל ומחויבות לאספקה, למרות כל הקשיים.

 

לכן תכללתי את כל המענים לאתגרים אלו בתוכנית אחת.

בסדנה חד יומית או הרצאה נספק ארגז כלים מותאם לכל אחד מתסריטים אלו, כולל מוכנות ל-2024 ושיפור השרידות האירגונית לקראת המשברים הבאים.

מכתיבת דפי מסרים אחודים, דרך איתור קווי ייצור חלופיים בעולם,

התמודדות עם BDS ועוד.

גבריאל חיון, המכון הדיפלומטי 050-606-2000

ליווי והשראה

בלוקים נושאיים מרכזיים של התוכנית

4 Useful Tips to Ensure Business Continuity

Fill this form to receive our program

I'm interested in...
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
  • LinkedIn
Image by Bechir Kaddech
bottom of page